مگنت تبلیغاتی

مگنت تبلیغاتی 

12 محصول وجود دارد.
افزودن به سبد خرید موجود

وایت برد آهنربایی در اندازه 18.5*22 سانتی متر با ضخامت 0/7 الی 0/8 میلیمتر با چاپ اختصاصی در اشکال مختلف حداقل 40/000 تومان هزینه قالب به فاکتور نهایی اضافه خواهد شد.

افزودن به سبد خرید موجود

وایت برد آهنربایی در اندازه 18.5*18.5 سانتی متر با ضخامت 0/7 الی 0/8 میلیمتر با چاپ اختصاصی در اشکال مختلف حداقل 40/000 تومان هزینه قالب به فاکتور نهایی اضافه خواهد شد.

افزودن به سبد خرید موجود

وایت برد آهنربایی در اندازه 13.5*18.5 سانتی متر با ضخامت 0/7 الی 0/8 میلیمتر با چاپ اختصاصی در اشکال مختلف حداقل 40/000 تومان هزینه قالب به فاکتور نهایی اضافه خواهد شد.

افزودن به سبد خرید موجود

وایت برد آهنربایی در اندازه 12*18.5 سانتی متر با ضخامت 0/7 الی 0/8 میلیمتر با چاپ اختصاصی در اشکال مختلف حداقل 40/000 تومان هزینه قالب به فاکتور نهایی اضافه خواهد شد.

افزودن به سبد خرید موجود

وایت برد آهنربایی در اندازه 9*13.5 سانتی متر با ضخامت 0/7 الی 0/8 میلیمتر با چاپ اختصاصی در اشکال مختلف حداقل 40/000 تومان هزینه قالب به فاکتور نهایی اضافه خواهد شد.

افزودن به سبد خرید موجود

وایت برد آهنربایی در اندازه 9*9 سانتی متر با ضخامت 0/7 الی 0/8 میلیمتر با چاپ اختصاصی در اشکال مختلف حداقل 40/000 تومان هزینه قالب به فاکتور نهایی اضافه خواهد شد.

افزودن به سبد خرید موجود

وایت برد آهنربایی در اندازه16*23.5 سانتی متر با ضخامت 0/7 الی 0/8 میلیمتر با چاپ اختصاصی در اشکال مختلف حداقل 40/000 تومان هزینه قالب به فاکتور نهایی اضافه خواهد شد.

افزودن به سبد خرید موجود

وایت برد آهنربایی در اندازه 15*21.5 سانتی متر با ضخامت 0/7 الی 0/8 میلیمتر با چاپ اختصاصی در اشکال مختلف حداقل 40/000 تومان هزینه قالب به فاکتور نهایی اضافه خواهد شد.

افزودن به سبد خرید موجود

وایت برد آهنربایی در اندازه 11*16 سانتی متر با ضخامت 0/7 الی 0/8 میلیمتر با چاپ اختصاصی در اشکال مختلف حداقل 40/000 تومان هزینه قالب به فاکتور نهایی اضافه خواهد شد.

افزودن به سبد خرید موجود

وایت برد آهنربایی در اندازه 8.5*11 سانتی متر با ضخامت 0/7 الی 0/8 میلیمتر با چاپ اختصاصی در اشکال مختلف حداقل 40/000 تومان هزینه قالب به فاکتور نهایی اضافه خواهد شد.

افزودن به سبد خرید موجود

وایت برد آهنربایی در اندازه 8.5*5 سانتی متر با ضخامت 0/7 الی 0/8 میلیمتر با چاپ اختصاصی در اشکال مختلف حداقل 40/000 تومان هزینه قالب به فاکتور نهایی اضافه خواهد شد.

افزودن به سبد خرید موجود

ماژیک وایت برد مگنتی دارای پاکن در رنگ های متنوع و شاد در صورت نیاز به چاپ با دفتر فروش تماس حاصل نموده و از هزینه و سایر نکات با خبر شوید.

نمایش 1 - 12 از 12 مورد