6 محصول وجود دارد.
افزودن به سبد خرید موجود

تقویم رومیزی فانتزی 1396: پایه سخت با روکش سلفون مات یک سمت روکش UV با قابلیت چاپ سیلک و طلاکوب تعداد صفحات : 13 برگ(دورو تقویم) قطع گلاسه : 12*18.5 فضای تبلیغات : 3.5*18 قطع پایه : 16.5*20

افزودن به سبد خرید موجود

تقویم رومیزی نفیس 1396: پایه سخت با روکش سلفون مات یک سمت روکش UV با قابلیت چاپ سیلک و طلاکوب تعداد صفحات : 13 برگ(دورو تقویم) قطع گلاسه : 12*22.5 فضای تبلیغات : 3.5*21 قطع پایه : 16.5*23

افزودن به سبد خرید موجود

تقویم رومیزی فانتزی قالب دار 1396 پایه سخت با روکش سلفون مات یک سمت روکشUVبا قابلیت چاپ سیلک و طلاکوبتعداد صفحات: 13 برگ (دو رو تقویم)سایز گلاسه: 18.5*12سایز پایه: 20*16.5 (افقی)فضای تبلیغات: 3.5*18 جنس: گلاسه 250 گرمچاپ با کیفیت صفحات و پایه فضای تبلیغات کافی برای تبلیغات شمااستفاده از جدول در هر دو سمت تقویمدو رو تقویم و عکس

افزودن به سبد خرید موجود

تقویم رومیزی نفیس قالب دار1396 پایه سخت با روکش سلفون ماتیک سمت روکش UVتعداد صفحات:13 برگ (دو رو تقویم)سایز گلاسه: 22.5*12سایز پایه: 23*16.5 (افقی)فضای تبلیغات: 3.5*21 جنس: گلاسه 250 گرمبا قابلیت چاپ سیلک و طلاکوبچاپ با کیفیت صفحات و پایهفضای تبلیغات کافی برای تبلیغات شمااستفاده از جدول در هر دو سمت تقویم قیمت مناسب نسبت به کیفیت آندو رو تقویم و عکس

افزودن به سبد خرید موجود

تقویم رومیزی نفیس پایه چرمی 1396 : تعداد صفحات : 13 برگ (دورو تقویم) قطع پایه : 16.5*23 قطع گلاسه : 12*22.5 فضای تبلیغات : 3.5*21 یک سمت روکش UV گلاسه 250 گرم با قابلیت چاپ سیلک و طلاکوب

افزودن به سبد خرید موجود

تقویم رومیزی هفتگی 96 :همراه با جعبه تعداد صفحات: 100 صفحهسایز گلاسه: 28*10قطع گلاسه: 29*10 (افقی)فضای تبلیغات: 7*27جنس: گلاسه 135 گرمچاپ با کیفیت صفحات و پایهفضای تبلیغات کافی برای تبلیغات شمامخصوص ثبت و یادداشت روزانهبا قابلیت چاپ سیلک و طلاکوب

نمایش 1 - 6 از 6 مورد